Stokrotka Magazyn

Senior zakłada firmę

Senior zakłada firmę

Rynek pracy nie sprzyja osobom w wieku 50+, a pracodawcy chętniej niż na wieloletnie doświadczenie stawiają na młodszych, dynamicznych pracowników. Z tego powodu najbardziej przedsiębiorczy seniorzy myślą o założeniu własnej firmy. Czy rozpoczęcie własnej działalności przez emeryta to dobry pomysł?

Polskie społeczeństwo się starzeje. Prognozy zakładają, że w 2020 r. 25% ludności naszego kraju będą stanowić seniorzy po 60. roku życia. Na taką przyszłość powinni przygotować się pracodawcy, dbający o swoją firmę w perspektywie długofalowej. Niestety niewiele, bo tylko 20% pracodawców, planuje zatrudnić w najbliższym czasie osoby w wieku 50 lat i starsze. Taka sytuacja na rynku pracy to dla pracowników w tym wieku prawdziwe wyzwanie. Może więc to najwyższy czas, by zostać swoim własnym szefem?

Wady przekuć w zalety

Seniorzy na wielu polach wypadają lepiej niż ich młodsi koledzy, charakteryzując się cechami przydatnymi w życiu zawodowym. Warto więc wykorzystać je we własnej działalności gospodarczej. Pracownicy, którzy przekroczyli pięćdziesiątkę, są odpowiedzialni i zaangażowani. Wiele przepracowanych lat zaprocentowało bezcennym doświadczeniem zawodowym. Co więcej, ich sytuacja życiowa jest ustabilizowana, co wpływa znacząco na ich dyspozycyjność – szczególnie gdy są już na emeryturze, a wciąż pragną pozostać aktywni zawodowo. Ich wiek gra więc na ich korzyść.

Badania Work Service pokazują, jakie cechy pracowników w grupie wiekowej 50+ cenią pracodawcy:

  • 46% pracodawców – duże doświadczenie zawodowe;
  • 33% przedsiębiorstw – zaangażowanie w realizowanie powierzonych zadań;
  • 30% – odpowiedzialność;
  • 31% – dyspozycyjność;
  • 27% – lojalność;
  • 4% – szybkość uczenia się;
  • 4% – umiejętność radzenia sobie ze stresem.

Źródło: http://www.workservice.pl/

Własna firma – krok po kroku

Pragnąc rozpocząć własną działalność gospodarczą, należy pamiętać, że najważniejszy jest dobry pomysł. Otwarcie firmy warto poprzedzić badaniami rynkowymi, oszacowaniem ryzyka i zbadaniem konkurencji oraz przygotowaniem biznesplanu. Same formalności urzędowe, związane z rozpoczęciem działalności gospodarczej, mogą wydawać się skomplikowane, lecz warto potraktować je jako pierwsze wyzwanie na nowej drodze zawodowej.

Krok 1: Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej (bezpłatny)
Rejestracji przy pomocy formularza CEIDG-1 dokonuje się w urzędzie gminy lub miasta. Jego złożenie stanowi równocześnie:
– wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
– zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizujące do naczelnika urzędu skarbowego (NIP),
– oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
– zgłoszenie lub zmianę zgłoszenia płatnika składek do ZUS lub kontynuowanie ubezpieczenia społecznego rolników (KRUS).

Krok 2: Rejestracja jako podatnik w urzędzie skarbowym (bezpłatna)
Wypełnienie formularza rejestracyjnego VAT-R wymagane jest w ciągu 7 dni od rozpoczęcia działalności (rejestracja jako podatnik VAT czynny lub zwolniony).

Krok 3: Zgłoszenie do ubezpieczeń w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
Do wyboru są dwa druki: ZUS ZUA (pełne ubezpieczenie) lub ZUS ZZA (jedynie ubezpieczenie zdrowotne), które również należy złożyć w terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności.

Wsparcie dla seniorów

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej łączy się ze sporymi wydatkami, warto więc poszukać dodatkowego wsparcia (w postaci zarówno szkoleń, jak i grantów – nawet do 40 tys. złotych).

Wśród dotacji unijnych najważniejszy jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki (POKL). Środki z niego rozprowadzane są na szczeblach regionalnych. Warto przyjrzeć się również programowi 6.2 – Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, a także Priorytetowi VI – Rynek pracy otwarty dla wszystkich w Poddziałaniu 6.1.3 („Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych”).

Seniorzy mają również możliwość ubiegania się o fundusze europejskie przeznaczone dla osób o trudnej sytuacji zawodowej. Mieszkańcy wsi mogą z kolei starać się o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). O szczegóły dofinansowań dla osób 50+ należy zapytać w danym urzędzie pracy lub urzędzie marszałkowskim. Informacjami służą również Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w całej Polsce.

Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu go przez redakcję.