Stokrotka Magazyn

Senior na rynku pracy

Senior na rynku pracy

Aktywność zawodowa nie pozostaje bez wpływu na naszą kondycję psychiczną oraz stan zdrowia. Motywuje do działania i daje poczucie przynależności do społeczeństwa. Tym większe znaczenie ma możliwość rozwoju zawodowego dla osób po 50. roku życia.

W początku lat 90. Polska wkroczyła na drogę transformacji systemowej. Zmiana ustroju politycznego nie była jedyną – doszło do przeobrażeń w dziedzinie gospodarki, kultury i edukacji. Zaobserwowano także wzrost bezrobocia, a odpowiedzią na nie było m.in. „wygaszanie” aktywności osób starszych. W sytuacji, gdy brakowało stanowisk dla osób wkraczających dopiero na rynek pracy, osoby w wieku 50+ zachęcane były do skorzystania z możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę. Nie pozostało to bez wpływu na obecną sytuację zawodową seniorów w naszym kraju.

Senior kontra pracodawca

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, średnia długość życia w Polsce wynosi około 75 lat (wspólne dane dla mężczyzn i kobiet) i z roku na rok wzrasta. Według prognoz, już w 2020 roku osoby powyżej 60. roku życia będą stanowiły aż 26% społeczeństwa. Czy odnajdą swoje miejsce na rynku pracy?

Teraźniejszość nie skłania do optymizmu. Pracodawcy cenią co prawda doświadczenie seniorów, ale jednocześnie przyznają, że starszy pracownik budzi w nich wiele obaw. Osoby 50+ postrzegane są bowiem jako takie, które niechętnie uczą się nowych rzeczy, nie są elastyczne, mają problemy z podporządkowaniem się młodszym zwierzchnikom i z rezerwą podchodzą do nowych technologii. Niepokój budzi także ich nie najlepszy stan zdrowia oraz skłonność do nabytych przez lata przyzwyczajeń i nawyków.

50+ jako wartość

A przecież dojrzały pracownik może być równie wartościowy co tzw. „młody narybek”. Nieocenioną zaletą seniorów jest wspomniane już wcześniej doświadczenie – lata praktyki pozwalają na wybór najlepszych decyzji, uniknięcie pułapek i błędów. Długoletni staż pracy nie musi oznaczać posługiwania się utartymi schematami, a wręcz przeciwnie, pozwala dostrzec i wybrać najlepszą drogę dla firmy czy przedsiębiorstwa. W badaniach opinii sami seniorzy określają siebie jako odpowiedzialnych, opanowanych i rozważnych, realizujących rzetelnie i wytrwale wyznaczone im zadania.

Odsunięcie na boczny tor

W jaki sposób przełamać negatywne stereotypy dotyczące dojrzałych pracowników? Aby te dwa światy – pracodawcy i pracownika – doszły do porozumienia, konieczne są zmiany po obu stronach. Osoby w wieku 50+ muszą otworzyć się na innowacje, a ich przełożeni – zaproponować im ofertę umożliwiającą rozwój zawodowy. Niestety, często jeszcze zdarza się, że po osiągnięciu pewnego wieku pracownik przenoszony zostaje na inne stanowisko – teoretycznie spokojniejsze, nie stresujące, nie wymagające podróży służbowych, a w praktyce – oznaczające degradację zawodową i wykonywanie czynności poniżej posiadanych kompetencji.

Rozwój zamiast stagnacji

Jak powinna wyglądać mądra inwestycja w dojrzałego pracownika? Zamiast zlecać mu zadania nie wykorzystujące w pełni jego umiejętności, lepiej wzbogacić jeszcze jego doświadczenie. Warto skierować go na kurs języka obcego, dofinansować szkolenia czy dodatkową opiekę medyczną. Senior znakomicie odnajdzie się w zadaniowym trybie pracy. Może być też mentorem dla młodych współpracowników. Wzajemna wymiana myśli między pokoleniami ma szansę zaowocować nowymi, niespodziewanymi pomysłami.

Organizacje dla seniora

Wsparciem seniorów na rynku pracy w Polsce zajmują się organizacje rządowe (np. program „50 plus”) i pozarządowe, a także liczne instytucje o charakterze edukacyjnym (organizujące kursy bądź szkolenia dla dorosłych). Należy wspomnieć o projekcie edukacyjnym „Polska Cyfrowa Równych Szans”, mającym na celu wdrożenie starszego pokolenia w tajniki korzystania z internetu. Na edukację seniorów w sieci stawiają również Latarnicy Polski Cyfrowej, czyli lokalni animatorzy-wolontariusze, działający w gminach na terenie całego kraju.

Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu go przez redakcję.