Stokrotka Magazyn

Bariery komunikacyjne w związku

Bariery komunikacyjne w związku

Masz wrażenie, że czasami mówicie z partnerem w innym języku? Być może w porozumieniu przeszkadzają Wam bariery komunikacyjne. Przeczytaj nasze porady i dowiedz się jak uniknąć nieporozumień w związku.

Nie bez powodu mówi się, że człowiek jest istotą społeczną. Potrzebujemy towarzystwa innych ludzi, a relacje nawiązywane z otoczeniem, tym bliższym i dalszym, sprawiają, że jesteśmy szczęśliwi i czujemy się spełnieni. Nawiązywanie znajomości, przyjaźni czy też rozbudzanie głębszych uczuć nie byłoby jednak możliwe bez umiejętności społecznych oraz rozwijaniu komunikacji interpersonalnej.

Uczymy się ich najpierw od rodziców, następnie rozwijamy w towarzystwie rówieśników i mentorów w szkole, a potem szlifujemy je w dalszym życiu. Niekiedy jednak, najczęściej dzieje się to w związkach z dłuższym stażem, zauważamy, że coś w naszej komunikacji szwankuje. Zaczyna nam się wydawać, że mówimy z partnerem w innym języku. Dlaczego tak się dzieje? Psychologowie winą obarczają bariery komunikacyjne.

Filtrowanie informacji

Jedną z najpowszechniejszych barier komunikacyjnych jest filtrowanie informacji. Często słyszymy o tym zjawisku w dowcipach, gdy mowa jest np. o mężu, który słyszy tylko to, co chce. Czy faktycznie tak dzieje się w prawdziwym życiu i czy na tym ma się opierać trwały związek? Prosisz męża o wyrzucenie śmieci, a on nie reaguje? Prawdopodobnie jego umysł nastawiony jest na odbieranie tylko tych komunikatów, które uzna za przydatne. Filtrowanie powodowane jest interpretowaniem danej informacji na kilka sposobów, dla Ciebie może być ona ważna, dla niego niekoniecznie.

Czasem chłoniemy tylko te informacje, które są nam potrzebne. Wydaje się, że jest to cenna umiejętność, gdyż nie zaśmiecamy sobie głów niepotrzebnymi informacjami. Jednak takie wybiórcze słuchanie może prowadzić do konfliktów. Każdy chce mieć poczucie, że partner go słucha i nie lekceważy, dlatego warto dbać o dobrą komunikację interpersonalną.

Pozostałe bariery komunikacyjne

Brak zainteresowania – może przejawiać się w nieuważnym słuchaniu lub nie dopuszczaniu drugiej osoby do głosu. W szkołach uczą nas, jak czytać ze zrozumieniem, podobne zasady odnoszą się do aktywnego słuchania. Zadawanie pytań, utrzymywanie kontaktu wzrokowego z rozmówcą, niewerbalne znaki wyrażające zainteresowanie – pamiętaj o nich w rozmowach z partnerem. Nawet pozorny brak zaangażowania w dyskusję będzie stanowił jedną z barier komunikacyjnych.

Brak „wspólnego języka” – kiedy rozmówcy pochodzą z różnych środowisk, często posługują się słownictwem, którego druga strona może nie rozumieć. Użycie żargonu lub po prostu inny styl mówienia mogą razić interlokutora. Pamiętaj zatem, aby podczas rozmowy z partnerem unikać regionalizmów lub zapoznawać go z ich znaczeniem.

Negatywny stosunek do rozmówcy – czasem rozpoczynamy rozmowę pełni uprzedzeń i przekonani, że i tak nie zmienimy swojego zdania, niezależnie od tego, jak potoczy się rozmowa. Takie negatywne emocje budzą reakcję obronną u obu stron. Trudno w takiej sytuacji dojść do jakiegokolwiek porozumienia. Wszystko zależy od tego, jak bardzo jesteśmy otwarci. Tego typu bariery komunikacyjne pojawiają się najczęściej, kiedy jesteśmy zdenerwowani i źli na kogoś.

Niewłaściwe miejsce i czas – rozmowa przebiegnie inaczej, w zależności od tego, czy odbędzie się w zatłoczonej kawiarni, czy w domowym zaciszu. Pamiętajmy też, aby unikać poważnych dyskusji, gdy widzimy, że partner jest zmęczony lub przeszedł ciężki dzień. W takim wypadku żadne wskazówki z komunikacji interpersonalnej nie przezwyciężą jego złego humoru.

Przekazywanie sprzecznych komunikatów – czasem bywa tak, że mówimy co innego niż myślimy. W takim przypadku zdradza nas mowa ciała, która czasem przekazuje informacje klarowniej niż słowa.

Jak skutecznie się komunikować? Rady dla początkujących

1. Nie oceniaj! Każdy ma prawo do swojego zdania. Możesz się z nim nie zgadzać, ale powinieneś je szanować.
2. Słuchaj uważnie. Nie lekceważ swojego rozmówcy, kiedyś może spotkać to także Ciebie.
3. Okazuj rozmówcy zainteresowanie. Utrzymuj kontakt wzrokowy, potwierdzaj to, co usłyszysz, na przykład skinieniem.
4. Parafrazuj, czyli przetwarzaj słowa osoby, z którą rozmawiasz. Używaj sformułowań typu „Chciałeś przez to powiedzieć, że…” Dzięki temu upewnisz się, czy dobrze rozumiesz swojego rozmówcę.

Komentarz pojawi się po zatwierdzeniu go przez redakcję.